banner banner

AXIS Communications и Sound Intelligence с нови професионални решения

17-03-2015 AXIS Communications и Sound Intelligence с нови професионални решения

Професионалните IP камери за видеонаблюдение ни дават все повече информация. Те не само предават картина, но подават и алармен сигнал при определени събития.

Всеки професионалист познава и е ползвал видео аналитичните функции на IP камерите:

  • Движение на обект; 
  • Пресичане на линия; 
  • Навлизане в зона;
  • Изчезване на предмет/ оставяне на предмет ;
  • Загуба на фокус/загуба на връзка;
  • Закриване на обектива

 Аудио Aналитичните Функции вече разполагат с алгоритми, които могат да разпознават с 99% успеваемост:

  • Агресия/скандал
  • Счупено стъкло
  • Активирана автомобилна алармена система
  • Изстрел от огнестрелно оръжие

Аудио Аналитичните Функции добавят нова гама възможности за алармени нотификации чрез системите за видеонаблюдение за особено важни и рискови обекти и зони, к оито обикновено се охраняват от жива охрана.

ААF Апликациите на Sound Intelligence се инсталират директно в най-новите модели камери на AXIS Communications и след настройка добавят още едно ниво в професионалната охрана на обекти като банкови офиси, АТМ машини, трезори, бижутерии, обменнни бюра, магазини за луксозни стоки, затвори, бежански лагери и др.

За повече информация моля да се обърнете към всеки офис на РАК ООД.

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=MPdi3xogsbA

Върни се обратно