banner banner

Базите на Индезит в индустриална зона Маниса, Турция са оборудвани с пожароизвестителна техника Мавили

25-09-2014 Базите на Индезит в индустриална зона Маниса, Турция са оборудвани с пожароизвестителна техника Мавили

Мавили Електроникс е водещ производител на пожарни и газ детекторни системи и повече от 27 години предоставя сигурност със собствените си класове системи Mavili, Mavigard и Maxlogic.

Пожароизвестителните и алармени системи в производствените и складовите бази на Индезит в индустриална зона Маниса, Турция са изградени с професионална техника Мавили.

Индустриална зона Маниса се състои от 32 хиляди квадратни метра хладилна фабрика и приблизително 40 хиляди складова зона. Като втори етап от проекта се предвиждат и системи за допълнително строяща се фабрика за миялни машини.

Фабриката и складовите бази имат високи тавани, затова решението за пожароизвестяване е изпълнено посредством 118 броя линейни детектори. На места, където таваните са по-ниски,  като офиси и стаи за срещи, за пожароизвестителната система са заложени интелигентни адресируеми детектори. В помещението в производствената зона, където е локализирана газовата станция, са инсталирани взривозащитени газ детектори.

В системата са използвани 2  maxlogic серия панели и 3 maxlogic повторителни панели с взаимна комуникация и с GCU (Gateway control unit)  Supervisor графичен софтуер за мониторинг и управление, като всичко е под постоянно наблюдение и управление. При аларма се изпращат съобщения посредством модула за мобилни съобщения. Евентуалният пожар ще бъде установен възможно най-рано с линейни, оптични и комбинирани maxlogic серия интелигентни адресируеми детектори.

Maxlogic бутони и сирени се използват с възможност за ръчно сигнализиране, както в сградите, така и отвън с IP 67 защитен клас против прах и влажност.

На 8 места са използвани Crowcon газ детектори, които са свързани безпроблемно с панелите maxlogic.

Системите за пожароизвестяване и газ детекция са наблюдавани и управлявани с графичния софтуер Supervisor за мониторинг и управление. При аларма изпращането на съобщение е подсигурено с използването на независими компютри в мрежата.

Върни се обратно