banner banner

Изкуствен интелект (AI) - тенденции

02-07-2019 Изкуствен интелект (AI) - тенденции

В продължение на няколко десетилетия индустрията за видеонаблюдение се промени в основните си технологии, от традиционните аналогови камери и затворени системи за видеонаблюдение до съвременната цифрова и IP видео технология, използваща изкуствен интелект (AI).  Тъй като камерите и сензорите стават все по-технологични и функционални, а  и  с нововъзникващите технологии като Интернет на нещата (IoT) се интегрират изцяло в системите за управление.  Ще ви споделим няколко бъдещи тенденции от специалистите в бранша, които ще продължат да навлизат все повече и ще променят начина, по който гледаме на видеонаблюдението като система.

Изкуственият интелект (AI) ще продължи да навлиза все повече в камерите за наблюдение - снабдявайки ги с цифрови „мозъци“, за да съответстват на „очите“ им и да дават възможност на системите да анализират видеото на живо и записано в по-големи обеми, но с по-малко човешка намеса. Анализът на поведението и проактивната проницателност вече превръщат пасивните камери в активни ценни активи. Например в градове като Сингапур и Гоянг, Корея, системите за интелигентни видео технологии се използват в командните центрове и центровете за наблюдение, за да управляват града и да се борят с престъпността по-ефективно. Видеосистемата, използваща изкуствен интелект, може да разпознава лица в тълпата и да идентифицира, търсени такива. В Гоянг безпроблемното функциониране и управление на денонощното наблюдение на сигурността в града е възможно чрез система с изкуствен интелект, която използва видео анализи за извършване на по-трудната работа и позволява на всеки оператор да наблюдава едновременно около 100 камери – спестявайки на града ценни ресурси.

Очакванията са през 2020 година да има платформи с над 1 милиард видеокамери свързани с изкуствен интелект (AI).

Видео технологията е задължителна във всяка ИТ стратегия на бизнеса -   в днешното модерно общество бизнес лидерите, следят не само безопасността и сигурността на активите на компанията, но също така наблягат и на по-добрата осведоменост за бизнес процесите и средата. Това е мястото, където интелигентните видео технологии ще могат да подобрят ефективността на бизнеса и да намалят оперативните разходи. Секторът на търговията на дребно е пример за индустрия, която е напълно готова да се възползва от предимствата на съвременната видео технология. Промишлеността е изминала дълъг път от гледането на видеокамери само като активи за безопасност и сигурност. Всъщност днешните търговци на дребно разполагат с широка гама от мощни инструменти и възможности, като например Интернет на нещата (IoT) и системи за видеоанализ, които им позволяват да получат по-добра представа за поведението на своите клиенти и маршрути в магазините. Например, интелигентното видео може да идентифицира човек, когато влезе в магазина и проследява движението им в самия магазин. Това създава топлинна карта, която позволява на търговците да знаят колко дълго хората търсят конкретен продукт, къде са популярните области на магазина и кои области от магазина купувачите пренебрегват. Това помага на търговците на дребно да знаят как да популяризират продуктите си по-добре и да оптимизират своя магазин по-ефективно, както и да повлияят на маркетинговите кампании. Видеото може също така да идентифицира опашки, така че търговците на дребно могат да видят определени моменти, когато се нуждаят от повече персонал, както и да инструктират персонала да отвори нова каса, когато стане прекалено натоварено. Това помага на търговците на дребно да оптимизират ресурсите си.

За търговците на дребно такава стратегия, основана на данни, може да доведе до намаляване на разходите за задържане на клиентите и времето, необходимо за профилирането на клиентите. От друга страна, потребителите получават допълнителни ползи по отношение на по-добри услуги и продукти.

Видео и интернет на нещата (IoT) обединяват усилията си в трансформирането на бизнеса чрез технологични иновации

С нарастващия брой свързани IoT устройства и непрекъснатите масиви от данни, видео анализа ще ускори автоматизацията на големи обеми неструктурирани данни, за да генерира действителни изводи и ползи и да развие допълнително бизнеса.

Според специалистите, през 2020 г. 99% от видеоклиповете и изображенията на предприятията ще бъдат анализирани от машини, а не от хора, в сравнение с 30% през 2018 г.

Това предсказание ще бъде активирано от съвременното обединяване и събиране на данни и автоматизацията в системите, услугите и софтуерите. Всички компании разработчици, продължават да стимулират и развиват иновациите за видео и видео анализи.

Например, в Хартфорд, Кънектикът, САЩ, местните власти успяват да използват видеотехниката, за да установят работата на наркозависима къща въз основа на подозрително високият обем трафик от хора към този конкретен дом. Детективите са успели да съберат достатъчно доказателства за заповед за нападение в къщата в рамките на няколко минути - спестявайки 32 човекочаса и изразходване на голямо количество ресурси за коли, следене по покриви и т.н.

Бъдещето на видеоклипа е тук - напредъкът в индустрията за видео наблюдение подтиква организациите да преосмислят как гледат на видео системите. От опазването на интелигентните градове до оптимизирането на магазините, бъдещето на интелигентното видеонаблюдение е обещаващо. Когато бизнесът започва да вижда практични и конкретни случаи на оптимизация чрез видео наблюдението и анализ, можем да очакваме широко приложение на системите отвъд сигурността в най-различни индустрии.

Източник – Asmag

Върни се обратно