banner banner

Кибер атаки - защити се!

20-02-2017 Кибер атаки - защити се!

Става въпрос за кибер DDoS атаки от неизвестен източник за сега. След засягането им започват генериране на сериозно количество трафик и като краен резултат блокиране на локалните мрежи на клиентите, което ги прави на практика неизползваеми.
Решението на проблема за момента е основно превенция изразяваща се в следните стъпки:
1) задължителна промяна на фабричните пароли за всички потребители на устройствата;
2) задължителна промяна на фабричните портове на машините;
3) спиране на DMZ услугата (понеже отваря всички портове) и извеждане на 2-та порта (повече при нужда) през NAT-а на рутера (Port forward).
Ако въпреки горе описаните мерки, устройството ви е заразено и генерира особено големи количества трафик към неизвестни адреси, моля свържете се с нас.

При предприетите по-горе мерки за сигурност, всички монтирани от вас устройства ще бъдат защитени!

Върни се обратно