banner banner

Нови функционалности в Track Access

18-01-2017 Нови функционалности в Track Access

Нови функционалности в Track Access:
• Track Access Remote Open ‐ Дистанционно отваряне на врата или друго и Справка дистанционно отваряне
• Служебно стартиране и спиране на работно време; възможност за визуализацията на заложените смени на
потребителите; Имейл нотификации по дни
• Зониране на потребителите – проследяване на служител в реално време
• Температурен мониторинг и Справка „Температури“
• График на активиран изход – зона със свободен достъп

Подробности

Върни се обратно