banner banner

Управление на достъп

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява е посредством безконтактна чип карта, като при прочитане на картата от контролер се извършва проверка за правата на достъп, ако той е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролерите могат да бъдат както самостоятелни, така и свързани в единна мрежова система в зависимост от изискването на конкретното решение. Съществуват най-различни решения в зависимост от нуждите и изискванията.

Заради голямото разнообразие на продуктите, не всички са качени в сайта, моля направете конкретно запитване!

 

Повече информация може да намерите на продуктовия ни сайт - 

https://b2b.rak.bg/bg/categories/upravlenie-na-dostp/.