banner banner

IPS Loitering Detection

IPS Loitering Detection

IPS Loitering Detection за камери Axis е интелигентен видеоаналитичен модул за предупреждаване в случай на съмнителни движения в наблюдаваната зона в реално време.

Характеристики:

• В реално време предупреждава в случай на съмнителни движения в наблюдаваната зона;
• Разпознаване на съмнителни и бавни движения;
• Конфигурация на улавянето и алармена зона;
• Определяне на размерите на обектите, на времето за почивка;
• Регулиране на нивото на чувствителност и активност, отложено изключване;
• Интегриране в камери и енкодери Axis с Axis Camera Application Platform (ACAP);
• Настройка с уеб браузър;
• Предаване на данни за събития през ACAP интерфейс;
• Показване на данни в уеб браузър
• Осигурява данни на системите за управление на видео с комплект за разработване на софтуер (SDK)

Подобни продукти