banner banner

Ground loop изолатор TP2

Ground loop изолатор TP2

Предотвратява смущения при CCTV сигнал
Лесна инсталация в нова или съществуваща система
Коригира нивата на различен заземен потенциал при различни точки, които се получават най-често от небалансирано захранване