banner banner

Интелигентен контролер TrackBase002

Интелигентен контролер TrackBase002

Интелигентен контролер за управление на достъпа, работното време и автоматизация. Двустранен контрол на 1 врата или едностранен контрол - 2 врати. Поддържа 2 бр. Wiegand 26 bit четеца, 2 бр. iButton канала, RS – 485 комуникация с поддръжка на modbus протокол – промишлен контролер стандарт, възможност за адресиране до 31 контролера и TCP стек. Енергонезависима памет и часовник. Памет до 32 000 събития и 2 000 карти. RS 485 и RS 232  двупосочна комуникация. SPI конектор за Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, SD Card. 4 релейни изхода - 3A/24V DC или 2А/120V AC  (за брави, турникети и др.). NC-NO-COM. 6 цифрови входа, 4 галванично разделени, 2 с директен вход. 2 аналогови входа – 4~20mA. TCP/IP комуникация със софтуер TrackAccess и с други Base контролери. Звукова и светодиодна индикация. Хардуерен Anti Pass Back. Възможност за свързване със сензори за измерване на температура, налягане и т.н. Възможност за управление на LED дисплеи. Захранващо напрежение: 12~24 DC/AC. Подлежи на вграждане в DIN BOX кутия и SD кутия. (Подходящ за всички видове системи за управление на достъпа.)

Подобни продукти

Базов контролер за работа с 1 четец TrackBase003

Базов контролер за работа с 1 четец TrackBase003

Производител NRJSoft, България