banner banner

Kолона за монтаж на фотоклетка COLON5N

Kолона за монтаж на фотоклетка COLON5N

 

  • Единична колона за изнесен монтаж на фотоклетка COLON5N
  • За бариера LADY Dx
  • Основа и контейнер за фотоклетка
  • Единична бройка h=0.5m
Kолона за монтаж на фотоклетка COLON5N

Документация