banner banner

Контролен панел Premier 412 "power circuit"

Контролен панел Premier 412 "power circuit"

Контролен  панел Premier  412 „power circuit”, 4 зони, разширяем до 12 зони, разделяне на 2 независими подсистеми, 8 програмируеми изхода PGM & Сирена, 32 потребителски кода, до 6 клавиатури,  дублиране на зони ATZ, вграден комуникатор, опция: безжично разширяване. Вградена системна батерия – запазва данните за ден/дата/час до 14 дни. EN50131-1 Grade2;   EN50131-2-2 Grade2

Подобни продукти