banner banner

Конвенционален повторителен панел MGRP-64

Конвенционален повторителен панел MGRP-64

Конвенционален повторителен панел, мониторинг и контрол на 32 контролни панела, макс 64 зони. Поддържа панели серия MP, MS, ML-221XX. Комуникация RS-485, макс дължина на линията 1200 метра. Проверка на мрежата на всеки 0,5 сек. LCD Дисплей (2х16 символа). EN54-2 ; EN54-4

Подобни продукти