banner banner

PC базиран софтуер TrackLight

PC базиран софтуер TrackLight

PC базирана софтуерна версия за настройка на системи за контрол на достъпа. Позволява въвеждане на потребители, карти. В реално време работи само с един контролер. Съдържа справки по дата, карта номер, потребител. Езици: Български, Английски, Румънски, Сръбски, Гръцки, Турски 

Подобни продукти