banner banner

Пик-предпазител WPM 230 BF

Пик-предпазител WPM 230 BF

Пик-предпазител с повишен енергиен капацитет (1035J) и филтър за смущения. Предпазва уредите  при  опасни отскоци на напрежението в захранващата мрежа, вследствие вторичното въздействие на мълнии, токови удари, електростатично електричество и др.

Подобни продукти