banner banner

Пик предпазител WP 230 BF

Пик предпазител WP 230 BF

 

  • Пик предпазител за дву и три проводна еднофазна захранваща мрежа (230V)
  • С филтър за смущения и повишена енергопоглъщаемост (1035J)