banner banner

Ръчен метал детектор ThruScan

Ръчен метал детектор ThruScan

 

  • Ръчен метал детектор ThruScan
  • Работна честота 60kHz
  • Батерии 9V
  • Автоматична настройка с обкръжаващата среда
  • Мощност max 15mA – min 5mA
  • Светлинна и звукова сигнализация
  • Зарядно за батериите
  • Калъф за кръста
  • Връзка за ръката
  • Стандартен тип за проверка при наличие на охрана