banner banner

Ръчен метал детектор високо чувствителен ThruScan dX-X

Ръчен метал детектор високо чувствителен ThruScan dX-X

 

 • Ръчен метал детектор ThruScan dX-X
 • Много висока чувствителност
 • Засича монети от 20см разстояние
 • Работна честота 60kHz
 • Батерии 9V
 • Автоматична настройка с обкръжаващата среда
 • Мощност max 15mA – min 5mA
 • Светлинна и звукова сигнализация
 • Зарядно за батериите
 • Калъф за кръста
 • Връзка за ръката
 • Стандартен тип за проверка при наличие на охрана

Подобни продукти

Ръчен метал детектор ThruScan

Ръчен метал детектор ThruScan

Производител Elektral