banner banner

Интелигентно решение за сгради29-10-2015

Интелигентно решение за сгради

Интелигентното решение за сгради включва различни направления според спецификата на сградата и изискванията от възложителя.

Системите, включени в интелигентното решение, са видеонаблюдение, контрол на достъп, алармени системи, паркинг системи, системи за патрул, домофонни системи с основна цел осигуряване безопасността на хората и имуществото.