banner banner

Решения с IP камери с интелигентни функции07-03-2016

Решения с IP камери с интелигентни функции

Решения за сигурност с IP камери Dahua с интелигентни функции имат широко приложение в индустрията за охрана на индустриални обекти, производства, складове, бази и други.

Интелигентните функции са следните:

Детекция за разфокусиране (Defocus Detection) – функцията позволява засичане на картина без фокус, което е предпоставка за замъглена, размазана и некачествена картина. Функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките .

Аудио детекция -  задействане на запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките  при надвишаване на зададен звуков праг (Intensity Change ) или загуба на аудио сигнал (Audio Input Abnormity).

Пресичане на линия (Tripwire) – задейства аларма, когато се премине през виртуална линия в посоката, която е настроена за засичане. Може да бъде еднопосочно или двупосочно.

Нарушаване на периметър (Intrusion) - задейства аларма, когато се влезе/излезе/премине през определена зона, която е настроена за засичане. Функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките .

Изоставени/Липсващи обекти (Object Abandoned/Missing) –  функцията, следи за изоставени или липсващи предмети за повече от определен период от време, според настройките. Функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките .

Детекция на необичайно събитие (Scene Change Detection) – при рязка промяна на изображението, като закриване, разместване, промяна на ъгъла на видимост на камерата, смяна на изображението и др., функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките .

Детекция на лице ( Face Detection) – При засичане на лице, функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма зависимост от резултата/настройките. Както и да бъде изпратена снимка за анализ или други цели.

Преброяване на хора ( People counting) – функцията преброява влизане и/или излизане в определена зона на изображението, като прави статистика на база ден, месец, половин година и предоставя визуализация с графика, както и експорт на данните.

 

Горещи точки (Heat Map) – визуализация на зони с най-силен интерес (трафик, задържане) на клиенти, с различни цветове на няколко нива – червено, оранжево, жълто, зелено и синьо. Като червено е най-висока честота на струпване на хора, а със синьо е най-ниска.

Галерия