banner banner

Решения за Търговски обекти29-10-2015

Решения за Търговски обекти

Изграждането на система за контрол на достъпа и работно време помага на ръководствата да си гарантират разрешен или ограничен достъп за различни помещения на всички служители. Тази система осигурява конкретна представа за работния процес в работно време - присъствия, работни часове, движение на персонал и др.

Директната онлайн връзка с търговски обекти се постига със системите за видеонаблюдение, които се залагат в ключови точки на помещенията. Тези системи в реално време осигуряват поглед върху ситуацията и работния процес във всеки един търговски обект. Всички обекти може да са включени в мониторинг център за видеонаблюдение в централен офис на компанията или кабинет на директора. Системата е централизирана, съхраняват се записи и се наблюдава на живо в общ софтуерен прозорец.