banner banner

Бюджетни решения TRAcK ACCESS25-11-2015

Бюджетни решения TRAcK ACCESS

Основни преимущества на TRAcK ACCESS са:

-изцяло LAN базирана архитектура и комуникация

-лесни монтаж и настройка

-бързо лицензиране

-стабилно софтуерно ядро

-интуитивен и лесен за ползване интерфейс

-цветова интелигентност на визуализацията

-структурирана и лесна работна среда за потребителите

-автоматизация на процесите

-силно конкурентни цени

- видеоверификация

- автоматично изпращане на готови справки + форма 19 и форма 76.