banner banner

Сигурност в училищата с решение за видеонаблюдение 26-04-2016

Сигурност в училищата с решение за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение, освен реaлeн контрол и видеозапис архив, дават силен дисциплиниращ и респектиращ ефект. Практиката показва, че след монтажа на системи за видеонаблюдение в държавни учреждения, самото присъствие на камерите променя поведенческия модел както на персонала, така и на посетителите. Същия ефект се наблюдава и в училищата по отношение на посетителите, поддържащия персонал и учениците.

В допълнение системата може в реално време да следи как протича всеки един урок, да се следи диспиплината и движението на учениците в самото училище.

Системите за видеонаблюдение повишават и ефективността на служителите по сигурността, като премахнат субективния фактор и улесняват тяхната работа.

Съвременните системи позволяват на ниска цена да се получат максимално качествени изображения за запис HD/FULL HD. По-големите резолюции дават в пъти по-висока възможност за разпознаване на конкретни лица при преглед на записи.

При проектирането на система за видеонаблюдение в училищe следва функционално да „покриват“ входове, коридори, всички периметрови и гранични зони (и най-вече рискови) на училището с цел  подсигуряване на ефективен видео контрол за изходящия човекопоток от сградата. Според спецификата на училището и желанието на ръководството, системите за видеоконтрол могат да бъдат гъвкаво реализирани на няколко етапа. Като първи етап на реализация – периметрова охрана и видимост на ключови точки,  втори етап – вътрешна част на училището – общи помещения и ключови точки (зони пред тоалетни, закътани места, площадки на стълбища) и трети етап – покритие на всички учебни стаи.

Системата за локален мониторинг и контрол може да е позиционирана в диспечерския пункт на охраната и в учителската стая едновременно в самото училище, заедно със записа на видеоканалите. Препоръчително е да се пренасочи и видеопоток към локалния общински инспекторат и/или охранистелната компания с цел запис на алармени събития и превантивен видеомониторинг.

За повече информация относно системите за видеонаблюдение и за заявка за допълнителна информация, оглед и оферта, може да изискате като се  свържете с РАК ООД.

Брошури