banner banner

Стандарти и наредби

 

Наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита

 

Национални стандарти за

Системи за видеонаблюдение:

БДС EN 62676-1-1:2014

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 1-1: Изисквания за системите. Общи положения (IEC 62676-1-1:2013)

 

БДС EN 62676-1-2:2014

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 1-2: Изисквания за системите. Изисквания за характеристиките при предаване на видеосигнали (IEC 62676-1-2:2013)

 

БДС EN 62676-2-1:2014

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-1: Протоколи за предаване на видеосигнали. Общи изисквания (IEC 62676-2-1:2013)

 

БДС EN 62676-2-2:2014

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-2: Протоколи за предаване на видеосигнали. IP приложения за съвместимост, базирани на HTTP и REST услуги (IEC 62676-2-2:2013)

 

БДС EN 62676-2-3:2014

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 2-3: Протоколи за предаване на видеосигнали. IP приложения за съвместимост, базирани на web услуги (IEC 62676-2-3:2013)

 

БДС EN 62676-3:2015

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 3: Аналогов и цифров видеоинтерфейс (IEC 62676-3:2013)

 

БДС EN 62676-4:2015

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 4: Ръководство за приложение (IEC 62676-4:2014)

Примерно описание на DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) за камера IPC-HDBW8331EP-Z

DORI