banner banner

Dahua с активни действия за пълна въглеродна неутралност

31-03-2022 Dahua с активни действия за пълна въглеродна неутралност

Въглеродната неутралност е дефиниран резултат за емисии на въглероден диоксид или парникови газове със стойност „чиста нула“, свързани пряко или косвено с произведената продукция от държави, предприятия, продукти или човешки дейности в рамките на определен период от време. Според експертите, „чиста нула“ може да бъде постигната чрез залесяване, пестене на енергия, намаляване на емисиите и други експертно определени според случая инициативи. Нарича се въглеродна неутралност. 

Като световен водещ производител, Dahua трябва да изпълни своята социална отговорна роля чрез прилагане на широк спектър от стратегии за устойчивост с цел намаляване на емисиите на CO2 /въглероден диоксид/.

Ето някои от подходите на Dahua за постигане на въглеродна неутралност:

1. Оптимизиране чрез производство на зелена енергия 

На последния етаж на индустриалния парк Dahua Smart вече са монтирани и са в експлоатация повече от 70 000 m² слънчеви панели. Годишно те вече осигуряват производство на електроенергия над 1,5 милиона kWh, което значително намалява използването на електрическа енергия, генерирана от изгарянето на въглища.

Освен това, Dahua разработи енергонезависим комплект за видеонаблюдение (камера+соларен панел+енергиен контролер+акумулатор+рутер). Чрез комбиниране на технологията за генериране на електричество от слънчева енергия, съхраняване и 4G/5Gмрежов трансфер с видеонаблюдение (включително AI функции), това решение e готова off-grid мониторингова система, подходяща за райони с ограничен достъп до мрежова връзка и електричество.

2. Намаляване на емисиите и устойчива трансформация на обществени съоръжения

Dahua енергично внедрява нисковъглеродни/невъглеродни процеси и подобрява зеленината в своите работни помещения, за да създаде по-устойчива фабрика на бъдещето. Отпадъчните газове и нефтените изпарения от цеховете за производство се концентрират и абсорбират от система за пречистване, която осигурява ефективност на събиране и степен на усвояване над 90%. Агенциите за държавен контрол периодично тестват системата и редовно провеждат инспекции на място като издават доклад за отработени промишлени газове, който документира дали и колко показателитеотговарят на съответните стандарти.

В офиса на Dahua разполагат с интелигентна сензорна система за автоматично управление на климатичните системи и функция за автоматично намаляване наосветлението в зависимост от слънчевата светлина, а това спомага за спестяване на над 25% от енергията за осветление. Конферентната зала е оборудвана и със смарт интерактивна бяла дъска Dahua DeepHub за минимизиране на употребата на хартия и насърчаване на безхартиеното споделяне на няколко екрана едновременно с пълноценното дистанционно сътрудничество.

Освен това, Индустриалният парк Dahua Smart (IoT) внедри система за управление на енергията чрез унифицирано събиране на данни онлайн с цел контрол на консумациятана електроенергия, вода и газ, както и контрол върху изхвърлянето на отпадъци в парка. Тази платформа може да извършва онлайн оценка на потреблението на енергия и анализ на данни в зависимост от региона, консумацията на енергия и времето, което прави икономията на енергия и намаляването на потреблението управляеми, по-удобни, научнии разумни.

 

Прочетете повече тук.

Върни се обратно