banner banner

Голям интерес към безплатния курс за сертифициране на СКС инсталатори за партньори на СисТех България

01-07-2021 Голям интерес към безплатния курс за сертифициране на СКС инсталатори за партньори на СисТех България

Инвеститорите вече знаят, че трябва да поискат гаранция за инсталираната структурна кабелна система (СКС) на своите сгради. Гарантираните като качество и сертифицирани СКС дават надежден трафик и опростен мрежов мениджмънт. Всичко това позволява изградената инфраструктура да функционира максимално дълго време при по-висока надеждност.

В крак с изискванията на сектора през април СисТех и NIKOMAX организираха курс за СКС инсталатори за изграждането на сертифицирани СКС  мрежи, покрити от системна гаранция на производителя. Курсът беше предназначен за техници, които инсталират и поддържат завършени системи с медни и оптични компоненти.

Поради големия интерес към обучението организаторите от СисТех и NIKOMAX обявиха допълнителни две дати за курса за безплатно сертифициране на инсталатори.

Прочетете цялата статия тук: https://bit.ly/374Vmtp

 

Върни се обратно