banner banner

IPS Sabotage Detection

IPS Sabotage Detection

IPS Sabotage Detection за камери Axis е интелигентен видеоаналитичен модул за предупреждаване в случай на опити за подправяне на камера в реално време (покриване, пренасочване, пръскане, заслепяване).

Характеристики:

• В реално време предупреждава в случай на опити за подправяне на камерата;
• Разпознаване в случай на опити за покриване, пренасочване, пръскане, заслепяване;
• Конфигурация на алармена зона;
• Интегриране в камери и енкодери Axis с Axis Camera Application Platform (ACAP);
• Настройка с уеб браузър;
• Предаване на данни за събития през ACAP интерфейс;
• Показване на данни в уеб браузър
• Осигурява данни на системите за управление на видео с комплект за разработване на софтуер (SDK)

Подобни продукти