banner banner

Kлавиатура Premier RKP8 Plus

Kлавиатура Premier RKP8 Plus

DAD-0005 - 8-зонова LED клавиатура, съвместима с Premier 412, 816, 816Plus, 832, 2 клавиатурни зони, осветяване на бутоните.

Подобни продукти

Kлавиатура Premier RKP4

Kлавиатура Premier RKP4

Производител Texecom

Клавиатура Premier RKP8

Клавиатура Premier RKP8

Производител Texecom

Клавиатура Premier RKP16

Клавиатура Premier RKP16

Производител Texecom

Клавиатура Premier RKP16 Plus

Клавиатура Premier RKP16 Plus

Производител Texecom