banner banner

Метал детектор 9 зони ThruScan sX

Метал детектор 9 зони ThruScan sX

 • Метал детектор многозонов ThruScan sX
 • 9 зони на защита с възможност за индивидуална настройка на всяка зона
 • 20 нива на защита
 • Автоматична настройка с обкръжаващата среда
 • Напрежение 70-270V 50/60Hz
 • Алармен брояч
 • Комуникация RS232
 • Съвременен дизайн
 • LЕD индикация
 • Oпция допълнително захр. UPS
 • SMART детектор

Подобни продукти

Метал детектор 3 зони ThruScan s3

Метал детектор 3 зони ThruScan s3

Производител Elektral

Метал детектор 6 зони ThruScan s6

Метал детектор 6 зони ThruScan s6

Производител Elektral

Метал детектор 9 зони ThruScan s9

Метал детектор 9 зони ThruScan s9

Производител Elektral