banner banner

Пожароизвестител термичен и термо-диференциален MG-2300

Пожароизвестител термичен и термо-диференциален MG-2300

Пожароизвестител термо-диференциален и термичен с фиксирана температура на сработване 60°C.  2 LED индикатора, изход за паралелен сигнализатор. Защита от електромагнитни смущения, материал ABS, цвят бял. Работна температура -10÷+50ºC. Размер ф100/50 mm.  EN54-7