banner banner

Софтуер за контрол на достъп HAMS-20

Софтуер за контрол на достъп HAMS-20

  • Мултифункционален софтуер за контрол на достъп HAMS-20
  • Управление на стандартни контролери RAC-2000GPN, RAC-520, контролери за асансьори и контролери за паркинг в една система
  • Управление на групи(департаменти) с различни нива на достъп, до 128 графика в зависимост от използвания хардуер
  • Възможност за мониторинг на системата в реално време
  • Импорт/експорт на бази данни
  • Налични различни езици
  • Комуникация RS-232, RS-485, TCP/IP, USB
  • Възможност за добавяне на снимка към всеки картодържател
  • Справки по дата, картодържател, департамент и др.
  • Експорт на данни в txt или excel формат

Подобни продукти