banner banner

Ултразвуков обемен датчик UL Guardial

Ултразвуков обемен датчик UL Guardial

Ултразвуков обемен датчик предназначен за охрана на вътрешния обем на автомобила универсален- позволява да бъде свързан към всеки модел алармена система.

Харектеристики:

- Захранващо напрежение - 10-15V

- Консумация в покой - 1mA

- Изходен сигнал при задействане - МАСА

- Автоматична и ръчна настройка на чувствителността

- Вграден филтър срещу фалшиви аларми позволяващ безотказна и надежна работа

Подобни продукти