banner banner

Кариери

Кариери
 

__________________________________Кандидатствай през jobs.bg

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

офис София


Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за видеонаблюдение, СОТ, контрол на достъп;
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование е предимство.

Отговорности:

 • Тества продуктите и решенията за всички раздели на системите за сигурност;
 • Консултира партньори и колеги от компанията онлайн и лице-в-лице;
 • Сравнява, анализира, демонстрира продукти и решения, както и техните опции;
 • Превежда от Английски на Български менюта, инструкции, технически материали;
 • Участва в подготовката на технически обучения;
 • Води техническа кореспонденция с доставчиците на СисТех;
 • Отразява извършените услуги по технически консултации ежедневно;

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.

 Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е водещ дистрибутор на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

__________________________________

 

СКЛАДОВ РАБОТНИК

офис Софи


Изисквания:

 • Мотивиран, коректен, отговорен , с умения за работа в екип. 
 • Способен на интензивна работа и стриктен при изпълнение на възложените задачи. 
 • Опит в складово стопанство или склад с изписване и софтуер
 • Организираност, подреденост и бързина
 • Компютърна грамотност - MS Office, складова програма;
 • Шофьорска книжка, кат. B.

Отговорности:

 • Товаро-разтоварна дейност;
 • Приемане на стоки от доставчици;
 • Предаване на стоки на клиенти;
 • Подреждане и преместване на стоката в склад.
 • Участие в периодични ревизии.


Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип;
 • Отлична работна среда и условия;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.
 • Нормално работно време с почивни дни събота и неделя, както и официалните празници.

Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 

 

__________________________________

 

ЕКСПЕРТ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ

офис София

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Опит в комуникацията с производители, инвеститори, корпоративни клиенти, строители, интегратори;
 • Способност за оформяне, демонстриране и представяне на всички продуктови гами и решения на СисТех България;
 • Способност за оформяне на документация и КСС;
 • Високо ниво на владеене на MS Office, английски език;
 • Висше техническо образование.

Отговорности:

 • В постоянен контакт с производителите и продуктов отдел търси, избира, подготвя информация за нови и практични решения, като подава всички материали в готов вид към отдел маркетинг- за комуникация с пазара.
 • Изготвя детайлни продуктови, системни, проектни предложения за партньорите на СисТех.
 • Участва активно в създаването на архитектура, избор на решение, избор на доставчик, интеграция и реализирането на времевите и етапни детайли по управлението на проекти.
 • Представя компанията и решенията на индивидуални или групови срещи и трейнинги, както и на официални събития и форуми.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

__________________________________

ПРОДУКТОВ ЕКСПЕРТ - Контрол на достъп  

офис София

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Познание за архитектура/хардуер/софтуер за продуктовите гами, за които отговаря;
 • Практически умения за свързване/инсталация/настройка на слаботокови системи;
 • Английски език на средно/високо ниво;
 • Висше техническо образование;

Отговорности:

 • Работи с доставчиците на продукти;
 • Поръчва избраните стоки от производителя и проследява доставката;
 • Изготвя анализи за продажбата на продуктите и позиционирането на брандовете, за които отговаря;
 • Дава предложения за внос на нови продукти;
 • Планира маркетинг активностите за стоките, за които отговаря;
 • Следи и анализира периодично конкуренцията в бранша;
 • Определя стоките, които участват в намаления и промоции;
 • Изготвя ежемесечно отчети и справки за дейността си;
 • Планира, участва и инициира продуктови представяния, презентации и обучения;

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

__________________________________

ЕЛЕКТРОПРОЕКТАНТ

офис София

Изисквания:

 • Опит в проектирането на ел. инсталации – минимум 3 години;
 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Отлични умения за работа с AutoCAD и MS Office /Excel, Word/;
 • Притежаването на ППП е предимство;

Отговорности:

 • Изготвя проекти по част електрическа и слаботокова
 • Познава продуктите на компанията, решенията, възможностите и предимствата;
 • Работи съвместно с екип, по създаване и разработване на решения, идейни и технически проекти по електрически и слаботокови специалности и системи за сигурност;
 • Изготвя съпътстващи работата чертежи, блокови схеми и детайли.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

__________________________________

 

ТЪРГОВЕЦ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ 

офис София

Изисквания:

 • Оперативност, бързина и работна концентрация;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Мотивация за работа и желание за развитие;
 • Опит в IT или в друг технологичен сектор;
 • Опит в областта на системи за сигурност е сериозно предимство;
 • Висше техническо образование е предимство.

Отговорности:

 • Представя компанията, продуктите и решенията за всички раздели на системите за сигурност;
 • Увеличава перспективните партньори в страната и разработва нови партньори;
 • Води търговските преговори и сключва сделки;
 • Регулярно посещава партньори за детайлно запознаване с продуктите и новостите;
 • Организира, ръководи и завършва всеки проект с търговски партньор.

Компанията предлага:

 • Динамична работа в млад екип.
 • Отлична работна среда и условия.
 • Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема.
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие.


Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е лидер на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

__________________________________