banner banner

Общи условия

Общи условия
 

РАК ООД е компания дистрибутор на системи за сигурност.

Информацията в сайта, не е изчерпателна и не е договор.

Сайтът представя обща информация за техника и предложения за решения за сигурност.


Възможно е настъпили промени да не са  отразени на сайта , както и да има технически грешки.

Приложените снимки илюстрират модели – възможно е да има разлики с  офертата.

©2014 RAK и RAK Security systems са регистрирани търговски марки на РАК ООД в България.

Търговските марки RAK и RAK Security systems и всички атрибути на стоките са изключителна собственост само на РАК ООД.

Всички имена на други компании и продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните представляващи компании.

Интерпретациите и използването на имена и търговски марки на други титуляри са забранени.

РАК ООД си запазва правото да въвежда промени без предварително предупреждение.