banner banner

Последни новини

SysTeh – на ежегодната годишна конференция на BalREc – инвестиции и пазар за недвижими имоти

SysTeh – на ежегодната годишна конференция на BalREc – инвестиции и пазар за недвижими имоти

27-11-2020

Годишната конференция се проведе онлайн в платформата на BalREc на 11.11.2020 г. Г-н Анатолий Жиянски – мениджър на СисТех България беше един от участниците в панела Proptech: „Добавяне на стойност и предоставяне на устойчивост чрез технологии и иновации.“

Прочетете повече
Сервиз SysTeh вече е Dahua Authorized Service Center за България

Сервиз SysTeh вече е Dahua Authorized Service Center за България

04-11-2020

През изминалите месеци екипа на Сервиз SysTeh успешно премина сертифицирането по новите стандарти на Дахуа “Joint Service Center Certification”.

Прочетете повече
Очаквайте SysTeh Virtual!

Очаквайте SysTeh Virtual!

04-11-2020

За да бъдем в полза на нашите договорни партньори се променяме и продължаваме да се развиваме и усъвършенстваме.

Прочетете повече
Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

04-11-2020

На 22.10.2020 г. приключи общественото обсъждане по процедурата по подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК).

Прочетете повече
SysTeh представи най-новите сградни автоматизирани и AI технически решения на Вuіldіng Іnnоvаtіоn Fоrum

SysTeh представи най-новите сградни автоматизирани и AI технически решения на Вuіldіng Іnnоvаtіоn Fоrum

28-10-2020

На ежегодното събитие на BIF 2020, което се проведе на 22.10 в Sofia Event Center, SysTeh България представи ролята на нашия бранш и логиката на процесите, които се случват в нашето общество и всички сегменти на индустрията.

Прочетете повече
1 2 3 4 5 ... 13