banner banner

Последни новини

Очаквайте SysTeh Virtual!

Очаквайте SysTeh Virtual!

04-11-2020

За да бъдем в полза на нашите договорни партньори се променяме и продължаваме да се развиваме и усъвършенстваме.

Прочетете повече
Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и модели с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

04-11-2020

На 22.10.2020 г. приключи общественото обсъждане по процедурата по подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма на Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК).

Прочетете повече
SysTeh представи най-новите сградни автоматизирани и AI технически решения на Вuіldіng Іnnоvаtіоn Fоrum

SysTeh представи най-новите сградни автоматизирани и AI технически решения на Вuіldіng Іnnоvаtіоn Fоrum

28-10-2020

На ежегодното събитие на BIF 2020, което се проведе на 22.10 в Sofia Event Center, SysTeh България представи ролята на нашия бранш и логиката на процесите, които се случват в нашето общество и всички сегменти на индустрията.

Прочетете повече
„Хай-Тек и Строителство“ – състояние и тенденции в строителството

„Хай-Тек и Строителство“ – състояние и тенденции в строителството

03-09-2020

Анатолий Жиянски е роден в град Плевен през 1972 г., дипломира се в Русенски Университет магистър инженер Електроника и Автоматика, както и магистър по икономика, завършил магистърска програма на УНСС със специална награда за забележителни резултати. Национален мениджър на СисТех е вече 8 години.

Прочетете повече
„СисТемни и ТехноЛогични 2020“.  Източна България

„СисТемни и ТехноЛогични 2020“. Източна България

02-09-2020

СисТех и партньори в две големи събития на бранша по Българското Черноморие.

Прочетете повече
... 4 5 6 7 8 ... 17