banner banner

AXIS Communications и РАК ООД проведоха технически семинар в София

29-11-2011 AXIS Communications и РАК ООД проведоха технически семинар в София

В продължение на AXIS академия семинари за мрежовите технологии и техните възможности, на 19 Ноември 2010 в презентационна зала на РАК ООД представители от AXIS и РАК ООД организираха технически семинар на по-високо технологично ниво AXIS Academy level 2.

Целта на семинара е да се задълбочат уменията и знанията на участниците като се разглеждат подробно всички продукти и реалното планиране на технологичната система за видеонаблюдение. По този начин се подпомога активно процеса на изготвяне на все по-качествени и отговарящи на европейските норми проекти.

На техническия семинар бяха разгледани концепциите при изграждането на цялостни системни решения, базирани на техника и софтуер AXIS,  и основните тенденции в развитието на продуктовото портфолио на AXIS. Семинарът беше придружен с представяне и демонстрация на възможностите на  продуктовата гама на техниката и софтуера за сигурност. Основните принципи и новите тенденции при проектирането на системи и решения, гарантиращи безопасността и сигурността на посетителите в големи сгради и обекти бяха представени от Nadir Yilmaz, търговски мениджър на AXIS за югоизточна Европа.

        На събитието присъстваха водещи проектанти и инсталатори на системи за сигурност от всички големи градове в България, които разгледаха заедно с екипа на РАК ООД и AXIS примерни проекти, условия и задачи с фундаментални изисквания за мрежовите системи за наблюдение и повечето от възможностите на продуктовите и системни решения AXIS отговарящи на редица стандарти, което гарантира тяхната съвместимост с европейските норми и изисквания.

        AXIS и РАК ООД ще продължат организирането и провеждането на AXIS Academy събития за в бъдеще, за да се постигнат по-ефективни и качествени проекти в областта на мрежовите системи за сигурност.

Върни се обратно