banner banner

Dahua Technology с нова, подобрена версия на WizMind

05-04-2022 Dahua Technology с нова, подобрена версия на WizMind

Dahua Technology, световният лидер в разработката и производството на видеобазирани решения и Smart технологии пусна на пазара новата подобрена версия на WizMind устройства. Пакетът продукти предлага проектна ориентация и продуктово портфолио с AI базирани гъвкави възможности за изграждане на решения във всички сегменти на индустрията. Гамата продължава развитието на висок клас AI решения с фокус върху детекцията на хора, автомобили, обекти и използването на термални технологии в широк диапазон. 

Ъпгрейдът на WizMind поколението продукти вече е с подобрени AI алгоритми, разширени функции, с метаданни в детекцията на хора и автомобили, лицево разпознаване, подобрена поверителност на личните данни, широка приложимост в сферата на охраната и сигурността, детекция на неправилно паркиране, управление на паркоместа и зони, детекция на специализирани и множество обекти и др. Крайният резултат от тази еволюция е по-автоматизиран и ефективен мониторинг и видео контрол, както и управление на всеки процес и зона във всяка индустрия.

Приложения, базирани на детекцията на хора

С усвояването на най-новата генерация AI чипове и алгоритми, подобрената серия продукти WizMind за детекция на хора и човекопотоци демонстрира още по-качествени AI възможности в новата генерация 2.0 – по-добра поверителност на личните данни, лицево разпознаване, метаданни за разпознаване на хора, разширена зона за сигурност, броене на посетители, стерео видео аналитични функции и др.

Заедно с възможностите за ранно предупреждаване, прецизно проследяване на обекти и други базови AI функции, благодарение на които се постига и навременна реакция на инциденти и конфликти, вече разползагаме и с интелигентен анализ на потока от посетители или пътници, плътност на човекопотока, проследяване на посоката на движение за избран обект. Всички тези възможности са реализирани с цел помощ и автоматизация в анализа на бизнес процеси и добавяне на данни за по-ефективно и успешно взимане на решения в ежедневната работа.

 

Прочетете повече тук.

Върни се обратно