banner banner

Нов 2020 ъпдейт на TrackAccess

10-03-2020 Нов 2020 ъпдейт на TrackAccess

Новото в ъпдейт на TrackAccess:

 

1. Меню Потребител -> под меню „Отсъствие на служител“ - стр. 21 //Добавени са още 6 опции за причина за неприсъствие на работа//. Добавен нов бутон „Избор на година“ – стр. 21

2. Меню Потребител -> „Добавяне на потребител“стр. 11 //Добавени нови полета; външно ID номер, телефон, местоположение, номер на труд. договор, тип на договора, работно време – незадължителни. Външното ID трябва да е или празно или уникално. Т.е. ако е зададено не трябва да се повтаря//.

3. Меню Справки -> Заработено време на служители - Подробна -> //Добавено поле ID и Договор номер, с възможност за избор// - стр. 34

4. Меню Настройки -> Ново подменю “Шаблони за достъп” - стр. 89. В това меню се създават шаблони за достъп на потребителите до даден контролер/ и, с цел по лесно регистриране на достъпа в програмата на нов служител или преместване на служител от едно работно място на друго.

5. Сървър -> Меню Options -> “Запис на карти без достъп“ - стр.10-11, т. 7 от ръководството за Admin_Manual_Access_Control_V2.4_2020.

По подразбиране всички карти се записват в контролера. С тази опция картите, които нямат достъп има възможност да не бъдат записани в контролера. Възможност за избор на карти без достъп, да могат / да не могат да се записват в контролера.

6. Меню Справка -> добавен нов таб „Справка за причина за отсъствие“ /Тази справка се използва за проследяване на информация за отсъствие на служител от работния процес, тогава когато поради някаква причина му се е наложило да излезе от работа в рамките на работния ден /лична, служебна//. стр. 47

7. Тази функция може да бъде променяна от сървъра. Меню Справка -> в таб „Форма 19, 76“ -> Във форма 76 -> "Заработеното времето се отчита до минута".

8. Меню Справка -> в таб Справка „Заработено време на служител“ -> таб Подробна -> Добавяне на ЕГН в справка за работно времестр. 35/ добавена е нова опция за избор дали в справката да фигурира и ЕГН/

9. Търсене по МПС -> В основното меню на програмата в поле Филтър, ще може освен по име и фамилия, да търсите и по рег. номер, ако предварително рег. номер е зачислен към служител. /стр. 13/

10. При наличен модул за автоматични смени. Меню Настройка -> меню Менажиране на отдели -> Задаване на възможни смени по отдели - стр. 83/ По подразбиране всяка една смяна може да бъде зададена. От това меню могат да се зададат само възможните за този отдел смени, като при автоматичното задаване само те ще се вземат предвид.

11. Към меню Справка:-> в таб Справка „ Заработено време на служител “ -> Автоматично задаване на работни сменистр. 39/ задава се като допълнителен лиценз/абонамент и се активира при лицензиране на софтуера от служител на Ен Ер Джи Софт ЕООД./

12. Към меню Настройки: -> Конфигурация e-mail график -> в таб „Справки и изпращане“ -> Избор и период на справка -> Разделяне на тема в e-mail конфигурация, да е различна за всеки e-mailстр. 93 / възможност за избор всяка една справка/ и да се получава на различни e-mail.

13. Само при наличие на модул за четец на документи. Към меню Настройки: -> в таб „Настройки на софтуер“ -> Четец за лични карти Regula 7017стр. 98 /възможност за автоматично генериране на лични данни (ЕГН, снимка, номер на л. карта) от личната карта в програмата Access/.

14. Към меню Настройки -> в таб „Справки и изпращане“ -> Избор и период на справка -> Хронологична справка за работно време по e-mail стр. 94 /добавена е, да може да се изпраща автоматично по e-mail/.

Върни се обратно