banner banner

Очаквайте SysTeh Virtual!

04-11-2020 Очаквайте SysTeh Virtual!

За да бъдем в полза на нашите договорни партньори се променяме и продължаваме да се развиваме и усъвършенстваме.

В следващите седмици очаквайте представянето на платформата SysTeh Virtual, където ще бъдем отново заедно онлайн на живо, както и на запис.

SysTeh Virtual – място за срещи с производители, инвеститори, интегратори, целият екип на СисТех България. Трансфер на знанието за СИСтеми и ТЕХнологии чрез семинари, срещи, интервюта, представяния, онлайн курсове и още много.

Оставаме заедно ONLINE, OFFLINE, VIRTUAL по-иновативни, по-успешни.

Светът се променя, ние също.

 

 

 

 

Очаквайте скоро повече подробности за SysTeh Virtual!

Върни се обратно