banner banner

Полезна информация за интегратори – мрежи и проектозакон

06-06-2016 Полезна информация за интегратори – мрежи и проектозакон

За предотвратяването на някои лоши практики, свързани със съвместно разполагане на мрежи на стълбове на електроразпределителна мрежа, EVN дават предложение за организация на зони и конфигурация на опорен стълб. Визуализация на чертеж.

За целта трябва да се спазват препоръките описани по-долу:

  • Функционално разпределение на линейния капацитет
  • Предварително ограничен товарен капацитет – фиксиран в кота
  • Посветена зона за всеки оператор – място за окачване на активно оборудване; отговорност на оператора за посветената зона; ясна идентификация на оператора.
  • Подобрена градска среда
  • Ефикасно обслужване на мрежите

По този начин се постига ясно обособена граница на собствеността, контрол и безопасност. Предизвикателствата пред мрежовите оператори за в бъдеще са да осигурят оптика до потребителя, LTE, цифрови мултиплекси и развитие на услугите, непрекъсваемост на услугата и консолидация в сектора.

Проектозакон 60 дни запис – чл. 32. (4) Записите от техническите средства за видеонаблюдение се съхраняват в регистър „Видеонаблюдение” 2 (два) месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност. Виж проектозакона.

Върни се обратно