banner banner

Рефлекторен линеен димен детектор на TheFirebeam

05-09-2019 Рефлекторен линеен димен детектор на TheFirebeam

Моделът FB Xtra e комплект рефлекторен линеен димен детектор с моторизиран IR трансмитер,  контролер за настройка и рефлектор до 70m. Детекторите за дълги разстояния са предпочитани, тъй като се намаляват необходимите бройки и монтажи на устройства, за подсигуряване на големи зони. Две са основните предимства на FB Xtra комплекта – моторизираният трансмитер с автоматично регулиране на нивото на сигнала и прага на задействане спрямо промените в околната среда и замърсяването на трансмитера/ рефлектора с хистерезисна функция за следене на колебания в нивото на сигнала с настройка 1~40% за избягване на последователни/фалшиви сработвания. И второто предимство е контролера за настройка с LCD дисплей за конфигуриране, който се използва за управление, за различни настройки - регулиране на чувствителност, температурна компенсация, за обслужване и проверка от безопасно място, а не до самият трансмитер на 10 метра височина примерно. Разновидностите за постигане на по-голям обхват са от 70~140m - 70KIT140 и от 140~160m - 140KIT160. Интерфейсите на устройството са: 1x No/NC Пожар, 1x NO Пожар(2A/DC30V) 1x Повреда, 1x Вход ресет, а захранването DC12~30V/17mA. Работната температура варира от -10°~55°C. Регулируемата алуминиева стойка FB-Bracket O/S e подходяща за по-лесен монтаж. За подсигуряване на захранването се използва PSUUFB24 - EN54 захранващ блок с UPS функция с изходящи параметри: DC24V/1.3A, който работи с батерии до 2х 2.2Ah(3Ah). Всички артикули са налични за тестове в офисите на СисТех България ООД.

 

Върни се обратно