banner banner

Само за партньори на СисТех България! NIKOMAX сертифицира инсталатори на СКС! Безплатен курс за повишаване на квалификацията!

29-03-2021 Само за партньори на СисТех България! NIKOMAX сертифицира инсталатори на СКС! Безплатен курс за повишаване на квалификацията!

Факт, инвеститорите все по-често търсят гаранция, за инсталираната СКС.

 

За изграждането на сертифицирани мрежи, покрити от системна гаранция на прозиводителя, СисТех и NIKOMAX организираме курс за СКС инсталатори.

 

Курса е предназначен за техници, които инсталират и поддържат завършени системи с медни и оптични компоненти.

 

Курсът е на английски език и съдържа следните модули:

  • общ преглед на продуктите;
  • терминология;
  • концепции;
  • стандарти;
  • продукти и категории в гамите на NIKOMAX;
  • правила и методи за инсталиране на NIKOMAX.

Изпитът представлява онлайн тест състоящ се от 72 въпроса, изпратени до 24 часа след лекциите. При получени над 70% верни отговори получаваш сертификат.

 

Участниците, завършили успешно курса получават документ за сертифициран инсталатор на NIKOMAX СКС с валидност 2 години.

Сертификатите са индивидуални.

 

Не пропускайте шанса си за професионално развитие!

 

Дата: 14 Април 2021 г.

Час: 10:00 ч. 

Линк за регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qDRqnOvSS7SI40JQ9mQhzQ


Върни се обратно