banner banner

Сезонът на бурите! Препоръки за качествени монтажи и минимални проблеми със системите за видеонаблюдение!

07-07-2016 Сезонът на бурите! Препоръки за качествени монтажи и минимални проблеми със системите за видеонаблюдение!

Напомняме ви за основните точки свързани с качествено изграждане и минимални проблеми със системите за видеонаблюдение, предлагани от РАК:

 1. Захранвайте всички устройства в системата от една точка (220 V фаза и нула). Заземявайте по възможност или занулявайте корпуса на устройствата.
 2. При рискови и отдалечени обекти - използвайте гръмозащити за каналите на камерите, LAN мрежа, 220V захранване (UPS).
 3. Винаги свързвайте стабилно устройствата. Не режете конекторите на камерите. Кримпвайте RJ45 / BNC конекторите стабилно. Запоявайте.
 4. Винаги извеждайте кабелите на камерата НАДОЛУ при монтаж.
 5. При монтаж на камера върху метална основа, задължително се изолира камерата с подложка.
 6. При дълги кабелни трасета пуснете променливо захранване по трасето, а в точката на монтаж на камерата изправете и стабилизирайте напрежението = 12V.
 7. Винаги проверявайте общата консумация на системата и оставете резерв в захранването. Нощем камерите черпят повече мощност заради ИЧ подсвет.
 8. Не спускайте кабелни трасета по метални/телени огради.
 9. Проверявайте LAN мрежата, към която свързвате DVR устройствата.
 10. Ползвайте надеждни суичове среден клас. Те са ключови за свързаността.
 11. Когато инсталирате нови за вас продукти прочетете внимателно инструкциите и най-вече данните за максимална консумация.
 12. Изучете интелигентните функции на IP камерите предварително.
 13. Когато инсталирате DVR/NVR се убедете, че устройството има възможност да се охлажда и температурата на околната среда не надвишава 35 градуса лятно време. Запрашените помещения изискват ежемесечна профилактика на видеосистемите.
 14. За да си гарантирате безотказна работа на системата дълго време, в настройките на DVR/NVR въведете ден и час за автоматичен рестарт на устройството (пример - нощем в 3.00 часа).

За допълнителни въпроси и консултации, моля обръщайте се към Сервиз РАК.

Гаранционна политика

Върни се обратно