banner banner

SysTeh взе участие във Форум Реал Жилища

08-04-2021 SysTeh взе участие във Форум Реал Жилища

SysTeh взе участие във Форум Реал Жилища на 07.04.2021 г. в панела „Иновациите в жилищното строителството. Как новите технологии променят начина ни на обитаване?“

 

Дискутирани бяха следните теми:

Как се отрази пандемията върху навлизането на иновации и технологии в домовете ни?

Нови материали и иновативни технологии - приложението им в съвременното жилищно строителство?

Какъв потенциал се разкрива от технологичните иновации?

Kaк новите световни тенденции за проектирането и изграждането на „умни селища” и „умни къщи” се вписват в българската среда и очакванията за бъдещото градско развитие?

Какви са предимствата на устойчивите сгради по отношение на околната среда и на човешкия живот?

Какви са добрите световни примери за иновации и нови технологии при изграждането на апартаменти и къщи?

 

В панела взеха участие:

Петър Копралев  –  Мениджър бизнес развитие, Астрой Груп

Димитър Марков – Мениджър ключови клиенти, Коне България

Людмил Даскалов –  Директор, Легранд

Анатоли Жиянски – Търговски директор СисТех България

 

Изгледайте видеото от панела тук.

Върни се обратно