banner banner

SysTeh – на ежегодната годишна конференция на BalREc – инвестиции и пазар за недвижими имоти

27-11-2020 SysTeh – на ежегодната годишна конференция на BalREc – инвестиции и пазар за недвижими имоти

Годишната конференция се проведе онлайн в платформата на BalREc на 11.11.2020 г. Г-н Анатолий Жиянски – мениджър на СисТех България беше един от участниците в панела Proptech: „Добавяне на стойност и предоставяне на устойчивост чрез технологии и иновации.“

Темите които се разгледаха в панела бяха:

  • Ролята на дигиталната и на физическата среда в продължаващата трансформация - какво предстои?
  • Структурните промени като двигател на търсенето: как proptech иновацията подпомага индустрията на недвижимите имоти в усилията за преодоляване на структурните предизвикателства? Има ли разминаване между нуждите и наличните технологични решения?
  • Инвестиции, преспективи, потенциал и растеж - case studies 2020. Къде могат proptech start-up компаниите да намерят ликвидност?

Във видеото може да изгледате най-новите решения от СисТех България за сигурна и безопасна среда и как тези решения добавят стойност на обектите.

 

 

Повече за proptech: https://en.wikipedia.org/wiki/Property_technology

Върни се обратно