banner banner

Pre $ales Academy описание

 

Какво е Pre $ales Academy?

 Pre Sales RAK

 

Pre $ales Academy е създадена, за да обучава нашите партньори - инсталатори, търговци, проектанти, проектни мениджъри и др.

Целта на Академията е да задълбочава и надгражда знанията за системите за сигурност. Лекторите наблягат на архитектурата, интеграцията, съвременните тенденции, експлоатацията и конкурентните предимства на актуалните продукти, предлагани от нас. 

Курсовете са под формата на високо ефективни търговски тренинги с практическа насоченост, които продължават един час и половина. Те предоставят цялостно знание за модела на продаване - от интеграцията, функциите, опциите на продуктите до избора на модели и начина на офериране към крайните клиенти.

Тренингите се състоят от дискусии, представяне на “трикове и номера”, обсъждане на случаи при оживяването, използването и подръжката на системите за сигурност.

С Pre $ales Academy ние се надяваме да развием дългосрочни партньорски взаимоотношения и да повишим капацитета на нашите партньори-инсталатори, като ги подкрепим в ежедневната им търговска дейност.

Колегите, преминали през Pre $ales Academy получават по-добри търгoвски условия.

Каним Ви да участвате в Pre $ales Academy!