banner banner
Категории

РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия

 

Представители от JVC и РАК ООД организираха технически семинар на тема JVC - Професионални видеосистеми за сигурност.

Целта на семинара е да се задълбочат контактите с проектантските среди и да се подпомогне активно процеса на изготвяне на все по-качествени и отговарящи на европейските норми проекти.

На техническия семинар бяха разгледани концепциите при изграждането на цялостни системни решения, базирани на техника и софтуер JVC и основните тенденции в развитието на продуктовото портфолио на JVC. Семинарът беше придружен с представяне и демонстрация на възможностите на продуктова гама на техника за сигурност JVC. Основните принципи и новите тенденции при проектирането на системи и решения, гарантиращи безопасността и сигурността на посетителите в големи сгради и обекти бяха представени от Ismet Bozkurt, търговски мениджър на JVC за югоизточна Европа.

        На събитието присъстваха водещи проектанти и инсталатори на системи за сигурност от всички големи градове в Сърбия, които разгледаха заедно с екипа на РАК ООД и JVC неограничените възможности на продуктовите и системни решения JVC отговарящи на редица стандарти, което гарантира тяхната съвместимост с европейските норми и изисквания.

        JVC и РАК ООД ще продължат организирането на такива събития за в бъдеще, за да се постигнат по-ефективни и качествени проекти в областта на системите за сигурност.

Галерия

  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия
  • РАК ООД проведе JVC технически семинар в Белград, Сърбия