banner banner

За Пътна инфраструктура

Решенията за пътна инфраструктура са широко приложими в градска и извънградска среда. Различни по специфика и реализация, те могат да бъдат решения за четене на номера, преминаване през червен светофар, засичане на превишена скорост, следене на трафик, сигурност на паркинг с четене на номера и др.

Предлагат реално работещ модел за записване на информация по пътните платна и ограничават възможностите за нарушаване на правилата за движение, както и допринасят за повишаване на сигурността.