banner banner

За Училища и обществени обекти

Системите за видеонаблюдение в училищата в днешни дни са вече необходимост. Те ще превърнат българските училища в по-сигурно и спокойно място за децата, учителите и служителите, ще спомогнат за намаляване на агресията и насилието сред учениците, ще намалят разходите на училището от вандализъм и др. Системите за видеонаблюдение предоставят архив за ползване и разследване на неясни събития. Те могат да бъдат както бюджетни, така и профилирани според нуждите на училището и виждането на ръководството.