banner banner

За Управление на достъп и работно време

Системните решения за управление на достъпа и работното време TRAcK ACCESS могат да се предлагат както за малки офиси, така и за големи сгради с до 255 врати.

Хардуерът се базира на разумно разнообразие от вътрешни и външни четци, както и интелигентни контролери с висока степен на интеграция. Всички хардуерни модули са с изпитано качество и надеждност в годините. Вграждането на контролерите може да се реализира в ПВЦ кутия за DIN шина или метална SD кутия, което дава гъвкавост при проектирането и монтажа.

Софтуера се базира на решение сървър-клиент с допълнително лицензиране на модули за: допълнителни контролери, допълнителни потребители на софтуера, пълен набор справки работно време. Допълването на нови модули ще е периодично с допълнителни функции и възможности, съобразени с българския пазар и трудовото законодателство.

Цифровите входове и изходи на интелигентните контролери предполагат използването им и за хардуерна интеграция със СОТ системи, IP камери, NVR, DVR, ПИС. Аналоговите входове на контролерите дават възможност за следене на температури в определени точки на обектите и последваща визуализация на енергийната ефективност на офиси, индустриални помещения и сгради.